Preguntes frequents

Es considera publicitat exterior tota forma de publicitat exposada o visible des de llocs públics, ja sigui fixa o mòbil.

Les funcions de la publicitat exterior poden ser resumides en:
– INFORMATIVA: Proporcionar informació útil sobre el producte o servei anunciat.
– PERSUASSIVA/CAPTACIÓ DE CLIENTS: En aquest cas l’objectiu de la publicitat és persuadir o captar el client potencial perquè prefereixi el producte o servei anunciat sobre altres.
– SENYALÈTICA: Una altra de les funcions de la publicitat exterior és dirigir el trànsit de clients potencials cap a les instal·lacions de l’anunciant.
– CREACIÓ/IMATGE DE MARCA: Els anuncis en publicitat exterior conformen una potent eina per a la creació i consolidació de marca.
– EDUCATIVA: Finalment, especialment en el cas dels missatges públics i institucionals, l’objectiu de l’anunciant és conscienciar i educar la població sobre un assumpte concret.

– Es tracta d’una forma de publicitat activa 24/7/365.
– Les campanyes de publicitat exterior conformen un potent complement i reforçament de campanyes llançades en altres mitjans.
– Gran quantitat d’impactes que minimitza el CPM (cost per mil) de les campanyes.
– Hi ha una gran varietat de formats que faciliten l’adaptació a les necessitats del client.
– Es pot segmentar per zones i assolir el públic objectiu que desitja el client.

Entre altres, els suports més comuns en publicitat exterior són les tanques publicitàries, mobiliari urbà, banderoles, monopostes, OPIS/MUPIS, façanes/mitgeres i autobusos.

OPI és l’acrònim de “Objecte Publicitari Il·luminat”. Com el seu nom indica, es tracta d’un suport publicitari d’exterior retroil·luminat, per la qual cosa el contingut publicitari també és visible durant la nit.
Aquest tipus de suport sol ser instal·lat independentment i les dimensions del cartell exposat són de 120 cm. X 175 cm.

MUPI és l’acrònim de “Moble Urbà per a la Presentació d’Informació” i és un suport de publicitat exterior que pot estar il·luminat o no.

Aquest tipus de suport sol ser instal·lat associat a marquesines d’autobús o a un altre mobiliari urbà i les dimensions del cartell exposat són de 120 cm. X 175 cm.

Avui dia s’utilitzen ambdues denominacions indistintament en molts casos perquè tots estan il·luminats i poden estar associats a marquesines de parada d’autobús o no.

El tipus de suport, el nombre de suports i les seves dimensions depenen en gran mesura de l’objectiu de la campanya a publicitar i del pressupost. Per això, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres perquè us atengui un dels nostres comercials i us assisteixi en l’elaboració de la vostra campanya de publicitat exterior.

La publicitat exterior és vàlida com a protagonista, complement o reforç d’una campanya que prevegi un mix de mitjans.

Per maximitzar el retorn d’una campanya en publicitat exterior és important tenir en compte els paràmetres següents:

– GRAN IMPACTE i CREATIVITAT: Perquè la publicitat exterior destaqui sobre la resta de l’entorn, se sol apel·lar a creativitats originals i impactants que captin l’atenció de l’espectador. Disposem del nostre estudi creatiu que et pot ajudar.
– CLARITAT: L’anunci ha de ser senzill i clar. Per això, se sol recórrer a imatges, text breu i directe, a més d’un disseny que permeti una comprensió ràpida del missatge.
– UBICACIÓ: La ubicació dels suports és la que definirà el tipus de públic a què ens dirigim. Per això, és essencial tenir en compte les ubicacions dels suports que triam per a la nostra campanya.
– ASSESSORAMENT: És essencial comptar amb un professional que ens ajudi a dissenyar les campanyes de publicitat exterior. A MALLA comptem amb un equip de professionals que t’ajudaran a confeccionar aquestes campanyes i aconseguir els teus objectius.

OOH és l’acrònim de “Out Of Home” que és la denominació anglosaxona de la publicitat exterior.

DOOH és l’acrònim de “Digital Out Of Home” que és la denominació anglosaxona de la publicitat exterior digital.

A més de publicitat exterior, a MALLA també oferim altres tipus de productes i serveis publicitaris d’exterior que poden ser resumits a:

– Tancaments d’obra amb decoració o sense
– Venda i muntatge de tanques per a promocions immobiliàries
– Lones per a promocions immobiliàries
– Pals i banderoles
– Senyalètica interior i exterior
– Decoracions en vinil de locals comercials i casetes d’obra
– Rètols comercials personalitzats
– Retolació de vehicles comercials

¿SEGUEIXES TENINT DUBTES?