FAQ’s

QUÈ ÉS UN CIRCUIT DE TANQUES?

És el nombre òptim de tanques per rendibilitzar la inversió i proporcionar una cobertura total en l’àmbit escollit. Es poden contractar per categories en les quals el preu varia segons la qualitat de les tanques. En ser contractes per catorcenas, és a dir, un període curt de temps, s’utilitza cartelleria / paper.

 QUÈ SUPOSA LA CONTRACTACIÓ DE TANQUES PER UNITAT?

Es contracta en el lloc on li interessi. Es tracta d’una contractació per un període llarg de temps i per tant, per que duri s’utilitza lona, vinil o pintura. Si es vol canviar a una zona de la mateixa categoria s’ha d’abonar simplement el cost del trasllat.

TINC UN PRESSUPOST PER PUBLICITAT DE MI NEGOCI I NO SÉ QUÈ FER, Com poden ajudar?

Analitzarem el seu tipus de negoci i el públic objectiu al qual s’adreça, i li farem un pressupost, sense cap compromís, del mix mitjana adequat, és a dir, un pla de comunicació que pot ser en exterior, radio, TV, premsa … També disposem d’un estudi de creativitat i disseny per a poder realitzar tot tipus d’anuncis.

Com a complement podem oferir fullets, papereria, rètols, targetes de visita …

PUC CONTRACTAR PUBLICITAT AMB LA VOSTRA EMPRESA FORA DE LES ILLES BALEARS?

Per descomptat, a través de la nostra empresa podem gestionar la publicitat en tots els mitjans nacionals i internacionals: exterior, premsa, revistes …

QUÈ PLUS ME OFEREIX LA PUBLICITAT EXTERIOR?

A diferència dels altres mitjans, la publicitat exterior està al carrer, per tant, surt al pas del consumidor i és ineludible el seu impacte.

QUÈ ÉS EL MOBILIARI URBÀ?

Són elements situats a la ciutat en domini públic que presten un servei al ciutadà. Molts d’ells serveixen de suport publicitari com són els opis (Objecte Publicitari Il luminat), columnes, rellotges-termòmetre, quioscs, marquesines / parades d’autobús …

QUÈ SIGNIFICA UN OPPI O MUPI?

Són acrònims en anglès i en francès: Optical Point of Promotion and Information i Mobilier Urbain pour la Promotion et l’Information.

És el suport publicitari a la ciutat per excel lència.